Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

calavadesoi
7642 250b
Reposted fromzciach zciach viaSzczurek Szczurek

November 19 2017

1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viawelcometowonderland welcometowonderland

November 18 2017

calavadesoi
7457 a9ce
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamr-absentia mr-absentia
4124 e47d 500
Reposted frombrumous brumous viamr-absentia mr-absentia
calavadesoi
6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

November 16 2017

calavadesoi
Opowiedzieliśmy sobie nasze życie i dobrze było. Ja, raczej więcej milczący niż skromy, lubiłem z Edim rozmawiać. Tak rozmawialiśmy,  jakbyśmy chodzili po dachach. Ale potem pokłóciliśmy się straszliwie, dlatego może, że za szybko i za mocno polubiliśmy się. I rozstaliśmy się w wielkim wzburzeniu i gniewie. Teraz piszemy do siebie listy przez ocean. 
— Cała jaskrawość, Sted
calavadesoi
5380 a36c 500
Reposted fromAlcea Alcea viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
calavadesoi
7235 3779
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viacats cats

November 08 2017

calavadesoi
7196 525d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamr-absentia mr-absentia

November 05 2017

calavadesoi

November 01 2017

5596 f34a 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viamr-absentia mr-absentia
calavadesoi
calavadesoi

October 31 2017

calavadesoi
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaSzczurek Szczurek
calavadesoi
2345 4a77 500
Reposted fromnever-mind never-mind viaSzczurek Szczurek
calavadesoi
3713 2007 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

October 30 2017

calavadesoi
9484 502b 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
calavadesoi
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaSzczurek Szczurek
calavadesoi
Reposted fromgruetze gruetze viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl