Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

calavadesoi
5476 e831
calavadesoi
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin

April 17 2018

calavadesoi
6756 1ee4
Reposted fromseaweed seaweed viapumpkinsoup pumpkinsoup

April 16 2018

calavadesoi
0258 d013 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSzczurek Szczurek
calavadesoi
6629 f7d6
Reposted fromSanthe Santhe viamr-absentia mr-absentia
6658 174d 500

violentbaudelaire:

A squirrel lunch meeting

calavadesoi

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaanuszka anuszka
calavadesoi
7822 e050
Reposted fromhagis hagis

April 14 2018

calavadesoi
3316 d81a 500
Reposted fromonlyman onlyman viaanuszka anuszka
0578 d105 500
Reposted fromtron tron vianothingiseverything nothingiseverything
calavadesoi
4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viairmelin irmelin
calavadesoi

April 13 2018

calavadesoi
Albowiem sen je zmorzył. Jedne z nich pod sosną
O gałąź grzbiet oparły, a zaś drugie posną,
 Za pościel mając one listeczki dębowe. Leżały, obyczajnie przechyliwszy głowę,
A nie, jak ty powiadasz, pijane: Przy dzbanie
I flecie nie hulały te czcigodne panie — To widać — aby potem cichej szukać w lesie
Ustroni, dokąd miłość pożądliwa rwie się.
— Eurypides, Bachantki
calavadesoi
calavadesoi
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viairmelin irmelin
calavadesoi
8580 8104 500

April 04 2018

calavadesoi

April 03 2018

calavadesoi
8532 10e2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl