Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

calavadesoi
MATKA Nie chcesz poznać człowieka, któremu powierzyłaś swój los?
PANI A po co? Jest na tak dobrze, jak tylko można sobie wymarzyć!
MATKA Nie wymagasz zbyt wiele od życia.
PANI Co by mi z tego przyszło? I tak nic się nie spełnia!
MATKA Już sama nie wiem, czy urodziłaś się z całą mądrością tego świata, czy jesteś po prostu naiwna.
PANI I ja też nic o sobie nie wiem.
MATKA Byleby świeciło słońce i bylebyś miała co jeść, jesteś zadowolona.
PANI Tak! A kiedy słońce nie świeci. myślę sobie: Widocznie tak ma być!
— Strindberg, Do Damaszku
Reposted bySkydelan Skydelan

August 19 2018

calavadesoi
PANI Pan się boi?
NIEZNAJOMY Nie, ale mnie to drażni, bo to wszystko wygląda na czary... - Nie śmierci się boję, lecz samotności, bo w samotności człowiek kogoś spotyka. Nie wiem czy to kogoś innego, wyczuwam, czy siebie samego, ale w samotności nie jest się samotnym. Powietrze gęstnieje, powietrze kiełkuje i zaczynają wyrastać istoty, które są niewidzialne, ale wyczuwalne, które żyją.
PANI Pan to dostrzegł?
NIEZNAJOMY Tak, od jakiegoś czasu dostrzegam wszystko, ale nie tak jak dawniej, kiedy widziałem tylko rzeczy i wydarzenia, kształty i kolory. Dziś widzę myśli i sens! Życie, które przedtem było wielkim nonsensem, nabrało znaczenia, i dostrzegam dziś celowość tam, gdzie dawniej widziałem tylko przypadek. - Gdy więc wczoraj spotkałem panią, przyszło mi na myśl, ze znalazła się pani na mojej drodze po to, by mnie uratować albo zniszczyć.
PANI Dlaczego miałbym pana zniszczyć?
NIEZNAJOMY Bo taka pani rola.
— Strindberg, Do Damaszku
Reposted bysarethinspiracyjnaachaii
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viamr-absentia mr-absentia
calavadesoi

René Magritte, The Clearing, 1944

Reposted frommr-absentia mr-absentia
calavadesoi
6603 0245 500
Albrecht Duerer, Six studies of pillows
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
calavadesoi
6584 a968 500
Jules Cyrille Cave
Reposted byedarcy edarcy
calavadesoi
6568 1205 500
Valentine Cameron Prinsep

August 17 2018

calavadesoi
Lidia pozostała dawną Lidią - nieokiełznaną, bezwstydną, dziką, hałaśliwą, nieposkromioną.
— Duma i uprzedzenie, Jane Austen
Reposted byedarcy edarcy

August 06 2018

9642 ab0b 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamr-absentia mr-absentia
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

August 05 2018

calavadesoi

August 01 2018

calavadesoi
0410 497b 500
Szczygieł, Donna Tartt
Reposted bynadmiarweny nadmiarweny

July 28 2018

calavadesoi
2800 e0bd 500
Reposted fromfelicka felicka viamr-absentia mr-absentia
calavadesoi

coisasdetere: Arles, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia

July 25 2018

calavadesoi
8231 667d

July 22 2018

9145 674e 500
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
calavadesoi
1223 00e5 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viamr-absentia mr-absentia

kardashiansfuckyeah:

cute old couple got on cnn because they found a duck shaped tomato in their garden

Reposted fromidiod idiod viaanuszka anuszka
calavadesoi
2224 fac6
bacteria in petri dishes
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viaurs urs

July 21 2018

calavadesoi
8398 5774 500
Reposted fromhomczi homczi viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl